Dömös

Dömös -Komárom- Esztergom megye

Dömös Komárom-Esztergom megyében, a Dunakanyarban, a Duna jobb partján található, a megye és a Közép-Dunántúli régió legkeletebbre fekvő települése. Budapesttől 45, Esztergomtól 16, Visegrádtól 5 km távolságban helyezkedik el. A településen a 11-es számú főút vezet.

Az emberi település legkorábbi nyoma a község északkeleti részén az őskőkorszakból ismert. A Duna-parton, a Köves-patak torkolata közelében előkerült zsugorított csontvázas sír és a mellette talált kőszerszám a terület rézkori. A késő bronzkorszaknak jelentős emléke található a Rám-szakadék, Lukács-árka és Árpádvár közti területen.

A legkorábbi kőépítmények a római korból maradtak ránk. A dömösi Duna-parton a Köves-patak és Malom-patak torkolatánál, illetve a Tófenék-dűlőben állt egy-egy ilyen őrtorony. Közülük a Köves-patak mellettit 1959-ben feltárták. A 11×11 méter alapterületű, 1 méter falvastagságú tornyot vizesárok övezte. Területén Valentinianus császár érmeit, edényeket találtak.

A honfoglalás és az Árpád-házi királyok kora

Az Árpádvár (483 m) hegycsúcsán pedig Árpád-kori földvár sáncai emelkednek.

Első közvetlen adatunk a Képes Krónikában maradt fenn erről az időről. Az 1063. év eseményeinél ugyanis a következők olvashatók: „A jámbor (I.) Béla király ezután betöltve uralkodásának harmadik évét, királyi jószágán, Dömösön összezúzódott beomló trónján” Béla király ekkor egy várható német támadás visszaverésére készülődve tartott itt országgyűlést. A nyugati határok felé felvonuló csapatai után vitték Dömösről sebesülten, amikor meghalt.

Dömös nevének és az itt álló királyi palotának legkorábbi – eredetiben fennmaradt – írott emlékét I. (Szent) László királynak egy 1079-ben kelt oklevele őrizte meg.

A XII. század elején ismét jelentős események színhelye lett Dömös. Könyves Kálmán király fivére, Álmos herceg, a korábbi királyi kastély mellett prépostságot és káptalant alapított 1107-ben.

Kálmán király később, amikor halálát érezte közeledni, – hogy fiának biztosítsa a trónt – elküldte Bot fiát, Benedeket Dömösre, fogja el és ölje meg a herceget, ne örökölhessen halála esetén.

Könyves Kálmán fia, II. István király később, – mivel örököse nem volt – a megvakított Bélát tette meg utódául (1131-1141). Az ő uralkodása alatt – Saul prépost idejében – fejeződött be a prépostság építése, melyet azután II. (Vak) Béla király 1138-ban gazdag adományokkal látott el.

Az adománylevél 95 falut, 1332 szolgát (név szerint), 138 szőlőt, régi mesterségeket, termékeket, földrajzi neveket stb. sorol fel, s ezzel Árpád-kori történelmünk és gazdaságtörténetünk egyik igen fontos forrása.

A prépostság szolgáltató népei között találunk: kenyérsütőket, szakácsokat, esztergályosokat, harangozókat, palackkészítőket, méhészeket, lovászokat, solymászokat, ácsokat.

1242-ben a monostort valószínűleg felégették a tatárok, de csakhamar újjáépülhetett.

Prépostjainak, akik gyakran fontos szerepet játszottak a vidék életében, egész sorát ismerjük középkori okleveleinkből. Kiemelkedik közülük a Churlati nemzetségből származó Fülöp, aki 1246-ban IV. Béla király feleségének, Mária királynénak volt kancellárja.

A dömösi prépostság egyúttal hiteleshely is lehetett. Egy oklevélen fennmaradt a prépostság nagyobbik pecsétjének lenyomata. A pecséten a templom védőszentjének, Szent Margitnak alakja látható, körülötte latin felirat: (Sigillum) Capituli ecclesie Demesien(sis) maius = a dömösi egyház káptalanjának nagy pecsétje.

1295-ben VIII. Bonifác pápa az egyházi fegyelem meglazulása miatt a dömösi prépostságot az esztergomi érsek felügyelete alá rendelte.

A késő középkor és a török hódoltság

1321. december 8-án a fellázadt visegrádi várőrség támadása után “teljesen elpusztult és lakhatatlanná vált” a monostor.

A megüresedett apátságot ismét prépostsággá alakították át, élére pedig Hunyadi János kormányzó egyik kedvelt emberét, Hosszuaszai Bothos István esztergomi kanonokot, királyi kancellárt, szenttamási prépostot nevezték ki.

Ettől kezdve az esztergomi érsek joghatósága alatt állt a prépostság 1501-ig, amikor VI. Sándor pápa a nyitrai püspökségez csatolta, s az egyesítésről szóló okmányt 1503. október 3-án III. Pius pápa is megerősítette. Ezek után a nyitrai püspökök lettek egyúttal dömösi prépostok is.

A prépostság díszes épületeit már 1526-ban, Buda elfoglalása után felégethette a török. Végleges pusztulása Visegrád és Esztergom elfoglalása (1543) után következhetett be.

A XVIII. Század elején a régi híres épületnek már csak romjai állnak. Az egykorú leírás szerint azonban: “a most is látható romok bizonyítják, hogy azt királyi bőkezűséggel építtette. Álmos herceg, Vak Béla király atyja.” Ekkor a használhatatlan romokat a lakosság építkezésekhez kezdte széthordani. A maradványok sorsát végül az új plébániatemplom építése pecsételte meg: 1733-1744 között gróf Erdődy Ádám nyitrai püspök, dömösi prépost a régi romok köveiből építteti fel barokk stílusban a község mai templomát.

Forrás: Wikipédia

 

Dömös kapcsolódó cikkek:

Napfelkelte a Dunakanyarban

Napfelkelte a Dunakanyarban.

Napfelkelte a Dunakanyarban Május végén csodálatos napfelkeltében gyönyörködhettünk a Pilisi Parkerdő kamerájának jóvoltából. A kamera a Dömösről megközelíthető Prédikálószéki kilátó tetején van elhelyezve. Nézzük is a gyönyörű felvételeket:   Megközelítés Dömös Komárom-Esztergom megyében, a Dunakanyarban, a Duna jobb partján található. Autóval: Budapesttől…
Tovább olvasom

Dömösön újra elindult az átkelőhajó járat

Dömös hajóállomás

Újraindul az átkelőhajó-járat Dömösön A dömösi kikötőben állomásozó átkelőhajó hétfő kivételével naponta szállíthat utasokat fél tíztől 18 óráig. Az indulások idejét a vasúti menetrendhez igazították, a hajó csak akkor közlekedik, ha az utasok telefonon jelzik átkelési szándékukat.     Dömös…
Tovább olvasom

Prépostság romok és Altemplom képekben

Prépostsági- romok-2

Prépostság romok és Altemplom képekben A  dömösi prépostság az Árpád-házi királyok kedvenc lakhelyének számított a Dunakanyarban. 1107-ben alapították, antiochiai szent Margit tiszteletére szentelték fel. A török háborúk idején sajnos elpusztult az épület, romjait széthordták. A templom fennmaradt alapfalait feltárták, rekonstruált altemploma látogatható. A…
Tovább olvasom

Prédikálószék- kilátó télen, képekben

prédikálószék-tél

Prédikálószék- kilátó télen, képekben Dunakanyar szívében Dömösön,  Visegrádi-hegység egyik legmagasabb pontján található prédikálószéki kilátó.  A természet kedvelőinek körében már így is közkedvelt volt a Vadálló-kövek, Rám-szakadék és környéke. Kora tavasztól késő őszig sok százezren kirándulnak a környéken. A nem régiben…
Tovább olvasom

Biblia Centrum Alapítvány – Dömös

Biblia Centrum Alapítvány

Biblia Centrum Alapítvány – Dömös A Biblia Centrum Alapítvány mint közhasznú alapítvány a keresztyén értékrend közvetítésére törekszik. Ezt elsősorban oktatási és szabadidős rendezvények keretében igyekszik elérni. Biblia Centrum Alapítvány tevékenysége: táborok, konferenciák és tanulmányi rendezvények szervezése; 2008 óta működik egy…
Tovább olvasom